Sammensetning

STAMVEGUTVALGET

Stamvegutvalget har 19 medlemmer bestående av de tre fylkeskommunene Hordaland, Sogn og Fjordane og Oppland, 12 kommuner langs E-16 på strekningen Bergen - Akershus grense samt 4 andre kommuner med store interesser i E-16.

De valgte representanter i Stamvegutvalget for fylkes- og kommunevalgperioden 2016-19 er:

Fylkeskommunene

Oppland Even Aleksander Hagen
Sogn og Fjordane Åshild Kjelsnes
Hordaland Jon Askeland

 

 

 

Kommunene

Bergen Rolf Jens Brunstad
Vaksdal Eirik Haga
Voss Hans Erik Ringkjøb
Aurland Norvald Distad
Lærdal Jan Geir Solheim
Sogndal Jarle Aarvoll
Årdal Arild Ingar Lægreid
Vang Vidar Eltun
Vestre Slidre Eivind Brenna
Øystre Slidre Gunnar Thue
Nord-Aurdal Inger Torun Klosbøle
Etnedal Toril Grønbrekk
Sør-Aurdal Kåre Helland
Ringerike Kjell B. Hansen
Hole Per R. Berger
Bærum Ole Andreas Lilloe-Olsen

 

ARBEIDSUTVALGET

Arbeidsutvalget i 2016-19 består av:

Sogn og Fjordane Åshild Kjelsnes
Oppland Even Aleksander Hagen
Hordaland Jon Askeland
Indre Sogn regionen Jan Geir Solheim
Valdresregionen Vidar Eltun
Ringeriksregionen Per R. Berger
Voss-Vaksdal-Bergen Eirik Haga


Vidar Eltun er leder, Jon Askeland er nestleder og Valdres Natur- og Kulturpark er sekretariat.

Tidligere oversikter - jfr. Historikk