Stamvegutvalgets arbeid er spesielt rettet mot de overordnede faglige og politiske myndigheter for å få en raskest mulig opprusting av E-16 mellom Sandvika og Bergen til stamvegstandard.

Aktuelt fra Stamvegutvalget

Stamvegutvalgets innspill til NTP av april 2019

29. april 2019
Stamvegutvalget har sendt Samfedselsdepartementet innspill om utfordringer i tilknytning til E16 i NTP 2022-33
Les mer »

NTP - ny organisering og prosess

9. april 2019
Samferdselsdepartementet har i arbeidet med NTP 2022-2033 innført en ny organisering og prosess som innebærer at SD har overtatt styringen av NTP-prosessen og der Vegdirektoratet vil få deloppdrag.
Les mer »
» Flere saker