Stamvegutvalgets arbeid er spesielt rettet mot de overordnede faglige og politiske myndigheter for å få en raskest mulig opprusting av E-16 mellom Sandvika og Bergen til stamvegstandard.

Aktuelt fra Stamvegutvalget

Feiret milepæl for Sollihøgdtunnelen

23. mars 2023
1000 meter er nådd inn i sørgående løp av tunnelen fra Avtjerna-siden.
Les mer »

Tilrår å nattestenge Lærdalstunnelen

3. mars 2023
Det nærmar seg vedtak om oppgraderingsarbeidet på tunnelen.
Les mer »
» Flere saker