Stamvegutvalgets arbeid er spesielt rettet mot de overordnede faglige og politiske myndigheter for å få en raskest mulig opprusting av E-16 mellom Sandvika og Bergen til stamvegstandard.

Aktuelt fra Stamvegutvalget

Oppstart Turtnes- Øye

3. september 2021
Markering onsdag 1. september.
Les mer »

Høytrykk over Sollihøgda

3. september 2021
Fem måneder etter anleggsstart på ny firefelts E16 over Sollihøgda jobbes det på høytrykk og med framdriften i god rute.
Les mer »
» Flere saker