Historikk

Initiativet til stamvegutvalget ble tatt på et felles drøftingsmøte den 23. november 1983 på Offerdal Hotell i Lærdal mellom lærdøler og valdriser. Bakgrunnen var den manglende oppfølgning av Stortingets stamvegvedtak av 1975 om stamveg Bergen - Oslo over Filefjell.
Konstituerende møte i stamvegutvalget ble avholdt den 6. november 1984.

Viktige milepæler har vært:

 • Stortingsvedtak i 1975 om stamveg Bergen - Oslo over Lærdal/Filefjell
 • Sterke krefter arbeidet for omgjøring av stamveg vedtaket og at E-16 (E-68) skulle miste europavegstatusen (1989/90)
 • Stortinget fastsetter på nytt at stamvegen skal gå via Lærdal/Filefjell (1992)
 • Lærdalstunnellen - verdens lengste tunnel - åpnes (2000)
 • Stortinget bemerker ved behandlingen av NTP  2002-11, og i flere budsjetter at videreføringen nå må skje gjennom Lærdal og videre over fjellet og gjennom Valdres.
 • Svært begrensede investeringer til E-16 i NTP (2002-05)
 • Stamnettutredningene og utarbeidelse av nye strategier for stamvegene åpnet for økt satsing på E-16 (2006 ->) etter fleire år med svært lave investeringer.
 • Nasjonal transportplan 2010-13 (19) fulgte opp dette, og innførte også en egen post 36 på statsbudsjettet for å få en effektiv gjennomføring av fjellstrekningen  Øye - Borlaug (2009).
 • Dette er videreført i NTP 2014-17 (-23)

Tilbakeblikk på stamvegen Bergen - Oslo (1975 - 2011).Stamvegutvalgets ledere har vært:

 • 1984-87: Kåre K. Lerum, Sogndal
 • 1988-91: Erling Øraker, Vang
 • 1992-99: Hans A. Tønjum, Lærdal
 • 2000-11: Knut Haalien, Vang
 • 2012-19: Vidar Eltun, Vang

 

Oversikt over arbeidsutvalgsmedlemmene i de ulike fylkes- og kommunevalg-perioder fra 1984 til 2019.

Sekretariatsfunksjonen har i alle år vært utført av Regionrådet for Valdres / Valdres Natur- og Kulturpark, utøvd av Arne Bang.